Thursday, February 10, 2011

red wine

Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do ognia, choć go boli i choć się w nim spali. Robi to jednak dopóty, dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy.
 Jeszcze nie myślę o tym, że czas się ogarnąć i skończyć to grzeszne lenistwo. 
For get through, forget you. In the place that you’re feeling lost. In the corner where this moment.
Wait! I don’t ever want to be here,

2 comments: